Trialclub Obdam

Kruijer Engineering
Sportlaan 15
1747 GR Tuitjenhorn
Tel: 06 20304351

Email: info@Kruijer.biz

Start Contact Omschrijving Ontwerp Energie besparing Sponsors Disclaimer

 

Ontwerp

 

Inventarisatie

Een goed ontwerp is de basis voor het succes van de onderneming.
Voorafgaande aan het ontwerp is de inventarisatie van het te realiseren project heel belangrijk.
De elektrische vermogens moeten goed in beeld worden gebracht, maar ook de omgeving waar in de installatie gerealiseerd moet worden is heel belangrijk.
Denk hierbij aan hygiŽne voor de voedingsmiddelen industrie, een agressieve omgeving zoals een beitserij of in een omgeving met explosie gevaar.
Deze zaken bepalen in grote mate de keuze van het ontwerp en de toegepaste apparatuur
Een aanpassing als alles al gerealiseerd is, kost een factor honderd meer ten opzichte van de kosten als deze in het ontwerp zijn mee genomen.

Engineering

De volgende stap in het proces van de realisatie is de pre-engineering.
In deze fase wordt de basis bepaald hoe de elektrische besturingsinstallatie eruit komt te zien.
Aan de hand van deze gegevens kan er een kostenbegroting worden gemaakt of offertes worden opgevraagd, dit betreft dan voornamelijk de hardware.
Aan de hand van principe schema's, layout tekeningen ect. wordt een aanvraag of bestek eenvoudig verduidelijk.
Het aantal kabels in de installatie kan eenvoudig bepaald worden, met de daar voor benodigde kabelwegen.
De installatie componenten zoals opnemers, signaalgevers, veiligheidscomponenten zijn bekend.

 
Tekenwerk

Na de engineering kan er gestart worden met de detaillering.
Dit gebeurt voornamelijk in het tekenwerk.
De meeste tekeningprogramma's bieden veel toegevoegde waarde, zoals automatisch coderen van de componenten en het genereren van klemmenstroken.
De engineer kan met een goed tekenprogramma snel een compleet tekenpakket genereren, voorzien van tekeningen- en materiaallijsten.
Ook het genereren van klemmenstroken gebeurd door de meeste tekenprogramma's automatisch.